Poradca

Trend agrárneho trhu

Rast agrárneho trhu a cien jeho produkcie pozitívne ovplyvňuje najmenej 15 významných faktorov. Od demografie – stály rast ľudskej populácie najmä v moslimských zemiach, Afrike, Ázii a južnej Amerike, po strmý vzostup kúpnej sily v Číne a podobných zemiach predtým opomínaných tzv. tretieho sveta. Je 25 rokov od konca studenej vojny. Tu Západ určite nevyhral. Víťazom je tretí, Čína, Brazília a ďalší z „rozvojového sveta“. Trh so spracovanými potravinami rastie i preto,  že sa Euroamerike rozpadla viacgeneračná rodina. Opustili sme storočný princíp víťaznej Európy: Ora et labora, modli sa a pracuj. Vieru nahradilo pohodlie a individualizmus, prácu služby a dotácie.

Poľnohospodár práci verí. Jeho postavenie sa rýchlo vylepšuje. Bohatne, zbohatol. Patria mu najcennejšie prírodné zdroje: priestor a slnko, pôda, dážď, rostoucí CO2, kukurica i hovädzí dobytok. Otvorili sa nové podnikateľské priestory: mliekarenstvo pre export do Ázie, bioenergia, skládkovanie atď. Oproti tomu stojí globálny záujem o čo najnižšie ceny potravín. A tak dotujeme, regulujeme, uzatvárame hranice a staviame supermarkety, rušíme normy kvality potravín, kvalitu nahradzujeme kalóriami z alternatívnych potravín, chuť ochucovadlami. Fakty a čísla k týmto tvrdeniam sčasti publikujeme v zborníku spoločnosti Dow AgroSciences, ktorá bude mať konferencie 13.1. v Košiciach, 14.1. v Lučenci a 15.1.2015 štvrtok) v Nitre.

Tab. 1. Index cien vybraných agrárnych komodít a potravín podľa AMIS FAO (X/2014) vo svete

Komodita a obdobie XII/2013 V/2014 IX/2014 X/2014
Pšenica* 232,1 253,0 219,1 221,0
Kukurica* 219,7 244,0 179,8 184,5
Ryža* 179,2 176,4 183,5 178,2
Sója* 268,4 277,6 224,3 213,3
Mäso** 185,6 194,6 211,2 208,9
Mlieko komplex** 264,1 238,9 187,8 184,3
Obilné produkty** 192,9 207,0 177,9 178,4
Oleje a tuky** 196,0 195,3 162,0 163,7
Cukor** 234,9 259,3 228,1 237,6

*100 = stav roku 2000, ** 100 = priemer za roky 2002-2004

Tab. 2 Vývoj farmárskych cien vybraných agrárnych komodít v Českej republika. Údaje v Kč/t podľa ČSÚ za mesiac december daného roku

Komodita/Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Pšenica potravinárska  3655  5806  3284  2663  4649  4155 5932 4436 4335
Jačmeň sladovnícky  3475  6271  4975  3336  4147  5056 5305 5272 5144
Kukurica kŕmna  3429  5358  2626  2626  4205  3712 5438 4122 4300
Hrach jedlý  35251)  53091)  69291)  4914  6283 55641) 57911) 64941) 5169
Repka olejka  7125  8532  8142  6668  8768 10769 12455 9642 9125
Mak semeno 38019 67534 38301 21623 37093 21862 47616 68981 45455
Horčica semeno  8578 16104 17443 10411 11054 14918 15132 18083 15370
Slnečnica semená  6073 10608  7787  5057  8500  8768 11251 8724 7575
Zemiaky konz. neskoré  7108  4329  3098  2762  5862  2523 3857 6825 3459
Cukrovka buľvy  1081   819   817   755   721   837 806  855  870

* údaje pre rok 2014 sú za mesiac september  1) Priemer za rok 2) Hrach kŕmny

Tab.3. Údaje o produkcii hlavných rastlinných komodít Sveta a EÚ28. Podľa USDA november 2014. Údaje v miliónoch ton.

Hospodársky rok/Komodita Pšenice Kukurica a iné obilie Ryža nahá Obilniny celkom Olejnaté semená Bavlna
Svet 2013/14 715 1280 476 2471 505 120
Svet 2014/15 720 1274 475 2469 529 120
28 2013/14 143  158    1,9  304  32    1,6
28 2014/15 155  167    2,0  324  35    1,8

 

Rast cien agrárneho tovaru a potravín ukazujú tabuľky 1 a 2. V tab.3 sú údaje o produkcii hlavných agrárnych rastlinných komodít sveta a EÚ28. Zatiaľ čo svet v produkcii stagnoval, agrárny rok v EÚ bol skvelý jak výnosovo, tak i produkčne. To spôsobilo pokles cien. Pretože EÚ si už nemôže dovoliť byť uzatvoreným trhom, začal i k nám prenikať nutný cenový nárast. Takže platí, že poľnohospodárstvo je skvelým miestom pre podnikanie a potraviny budú stále drahšie.

Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., prof. Jan Vašák, CSc., ČZU Praha

SHARE :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *