Poradca

Rast koreňového systému repky ozimnej, reakcia na hnojenie N

 

Jesenné obdobie 2014 bolo pre repku až príliš ,,vhodné’’. Hneď po vzídení prišlo teplé obdobie s vysokým úhrnom zrážok. Nadzemná biomasa rástla veľmi rýchlo a bujne. Kvôli rýchlemu nástupu nadzemnej biomasy sme museli urobiť prvý odber už 22. 9. 2014. Repka mala v tomto období už 5 mohutných listov. Koreňový systém bol vďaka neustále premočenej pôde veľmi slabý. November bol tak ako minulý rok opäť teplotne rekordný – mimoriadne teplý. V priebehu novembra sa už ale rast nadzemnej biomasy mierne ustálil a začali intenzívnejšie rásť korene (bližšie v grafe 1).

Prvý celodenný mráz prišiel až 27. 12. 2014. V tomto období sa denné i nočné teploty držali pod bodom mrazu. Po novom roku konkrétne 6. 1. 2015 sa nám prvýkrát nepodarilo odobrať repku z pokusov. Zaznamenali sme na pôdnych čidlach premrznutie až do hĺbky 10 cm. Zaujímavé bolo, že aj napriek zamrznutiu pôdy nám ďalší odber ukázal nárast čerstvej hmoty koreňov. Ďalšie premrznutie pôdy sme zaznamenali od 5. 2. do 15. 2. 2015 (v hĺbke 10 cm – najnižšia teplota: -0,5 °C; v hĺbke 20 cm – najnižšia teplota: +0,1 °C. Tieto časové intervaly preto môžeme brať aj ako trvanie tzv. ,,repkovej zimy’’ – premrznutá pôda alebo súvislá snehová pokrývka.

Graf. 1. Dynamika rastu repky ozimnej – 2014/15 v % (čerstvá hmota)

graf1

Pozn.: 1. odber – 22. 9. 2014, 100% = korene – 5,4 g/10 rastlín, nadz. biomasa – 59,6 g/ 10 rastlín). Červený Újezd 405 m. n. m.

V pokusoch sa venujeme aj hnojivám. Teplá jeseň a miernejší priebeh zimy dopomohol k takmer neustálemu rastu hlavne koreňov repky ozimnej, a tým aj príjmu dusíku a ďalších živín z pôdy. Prekvapila varianta s hnojivom LAV, ktorá mesiac po hnojení vykazovala najvyšší obsah sušiny koreňov. Naopak veľmi pomalý priebeh uvoľňovania živín malo hnojivo NPK. Avšak pri druhom odbere malo najvyšší nárast sušiny oproti prvému odberu. Veľmi dobre z hľadiska sušiny koreňov vychádza močovina, resp. močovina + Wigor S. Hnojivá s pomaly pôsobiacim dusíkom sa zatiaľ výrazne v obsahu sušiny neprejavovali.

Graf. 2. Zmeny sušiny 10 koreňov repky ozimnej 2014/15, rôzne hnojivá v dávke 40 kg N/ha

graf2

Pozn. hnojivo Wigor S aplikované pred sejbou so zapravením (50 kg S/ha). Aplikácia hnojiva: 27. 10. 2014

Z prvého roku výnosových výsledkov sú najlepšími hnojivami k neskorému hnojeniu dusíkom na jeseň Ensin a Ureastabil. Veľmi dobre vychádza aj klasická močovina. Na našej lokalite sme vo vegetačnom roku 2013/14 pozorovali na rastlinách nedostatok síry. Preto v oblastiach s jej nedostatkom je dobré sa taktiež orientovať na hnojivá s obsahom síry – Sulfammo, Ensin, Wigor S a ďalšie.

Tab. 1. Výnos semien repky ozimnej po aplikácii rôznych hnojív na jeseň v dávke 40 kg N/ha.

Druhy hnojív

LAV

DAM

Sulfammo

Močovina

Ensin

Ureastabil

 
 

Výnos v % (t/ha)

100 %

(5,42 t/ha)

103 %

104 %

107 %

110 %

110 %

 
 

Pozn. maloparcelkový pokus VS Červený Újezd, 2013/14

Ing. Juraj Béreš, ČZU v Praze a Michalovce

SHARE :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *