Poradca
Uskutočnil sa “Deň poľa Repky ozimnej 2017”

Iniciatíva Prosperujúce olejniny, Agrada, SPU v Nitre, Agrocoop Hul, Agrochem Úpor, Agroracio Liptovský Mikuláš, PPD Prašice,  osivárske spoločnosti a Dow AgroSciences

srdečne pozývajú na

Deň poľa Repky ozimnej

od 9.30 h. dňa:

30. mája 2017 (utorok) – Prašice (o. Topoľčany)
(stretnutie na poli, u obce Velušovce, GPS 48°37'23.421"N, 18°6'9.928"E)

31. mája 2017 (streda) – Liptov (o. Liptovský Mikuláš)
(stretnutie na poli, z Liptovského Mikuláša smer Galovany po 500 m na levej strane, GPS 49°4'37.843"N, 19°34'55.649"E)

1. júna 2017 (štvrtok) – Úpor (o. Trebišov)
(stretnutie v kultúrnom dome Stanča, GPS 48°34'12.249"N, 21°39'29.122"E)

2. júna 2017  (piatok) – Hul (o. Nové Zámky)
(stretnutie na poli, odbočka na Agrocoop Hul, pokračovať okolo stromoradia
k betónovému žľabu, GPS 48°6'34.686"N, 18°17'29.420"E)

 

Program

  • Zahájenie (predstaviteľ hostiteľského podniku)
  • Zoznámenie s pokusmi a agrotechnikou (agronóm podniku)
  • Základné informácie o repke 2017 (odborní garanti a spoločnosť DOW)
  • Hul a Liptovský Mikuláš: Komentovaná prehliadka pokusov s odrodami repky ozimnej
    (odborní garanti + osivárske spoločnosti)
  • Prašice a Úpor: Komentovaná prehliadka pokusov s odrodami repky ozimnej – odlišný výsevok
    a jesenný dusík (odborní garanti + osivárske spoločnosti). V Úpore s finančnou podporou spoločnosti Dow.
  • Spoločná diskusia, občerstvenie (predpokladané ukončenie 13 h.)

 

Odborní garanti: Ing. D. Bečka, Ph.D., Ing. P. Bokor, Ph.D, prof. J. Vašák, CSc.
(Česká zemědělská univerzita a Slovenská poľnohospodárska univerzita)

Kontakt: Ing. Peter Bokor, Ph.D. (0908 133 966, peter.bokor@uniag.sk)

Pozvánka je také součástí Poradca pestovateľa č.3/2017