Poradca

Dynamika růstu a pozdní hnojení pšenice ozimé 2014/2015

Z dosavadních výsledků dynamiky růstu ozimé pšenice (graf 1.) vidíme že její růst je zcela odlišný oproti řepce ozimé porovnej s článkem Ing. Béreše). Proti olejce má intenzivnější růst nadzemní biomasy v porovnání s kořeny. Domníváme se, že má i nižší teplotní hranici růstu. I přes dočasné prosincové a lednové mrazy došlo k nárůstu  nadzemní biomasy tak i kořenů.

Graf 1. Dynamika růstu pšenice ozimé 2014/2015 (čerstvá hmota)

graf3

Pozn.: 100 % = 1. odběr – 17.10.2014, 100 % = kořeny – 1,873 g/25 rostlin, nadz. biomasa – 2,699 g/ 25 rostlin. Lokalita Červený Újezd (za letiskom Praha Ruzyně) 405 m. n. m.

Již Petr a kol. (1980) uvádí, že i při snížených teplotách je kořen schopný přijmout, metabolicky transformovat a přepravit dusíkaté sloučeniny do nadzemních orgánů. Se schopností aktivní fotosyntézy i při teplotě – 5 °C vytváří podmínky pro akumulaci sušiny při přezimování bez sněhové přikrývky a nevylučuje možnosti aktivního růstu jednotlivých orgánů. V pokusech se také věnujeme pozdnímu hnojení pšenice ozimé  hnojivům s různou formou dusíku v dávce 40 kg N/ha aplikovaných 28. 11. 2014 (graf 4.). Zatím z prvních odběrů, které byly provedeny 6 týdnů po hnojení zatím nejlépe vyšla močovina a hnojiva s obsahem síry (Ensin, DASA), ale i NPK.  Méně vhodný byl zatím DAM, který způsobil popálení rostlin. Ale počkáme na výnos.

Graf 4. Vliv druhů hnojiv s různou formou dusíku v dávce 40 kg N/ha na nárůst sušiny pšenice ozimé

graf4

Pozn. aplikace hnojiva: 28. 11. 2014; odběr: 16. 1. 2015

Ing. Simona Ličková, ČZU v Praze

SHARE :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *