Poradca
Výskyt krytonosa čierneho v porastoch repky na južnom Slovensku

Peter Bokor, 11.4.2014

Na jar v niekoľkých porastoch repky ozimnej v okrese Nové Zámky bolo možné pozorovať výraznejšie poškodenie rastlín. Najskôr sa predpokladalo sa, že poškodenie spôsobili larvy skočky repkovej. Neskôr, po preskúmaní lariev škodcu bolo potvrdené, že sa jedná o krytonosa čierneho (Ceutorhynchus picitarsus). Krytonos čierny významnejšie škody v porastoch repky ozimnej na Slovensku spôsobil pred viac ako 15 rokmi, odvtedy o ňom prakticky nebolo počuť. Tento príležitostný škodca repky môže lokálne spôsobiť vážne poškodenie rastlín. Chrobáky spôsobujú len malé škody na rastlinách repky. Na porasty nalietavajú od polovice septembra. Veľké škody spôsobujú larvy, ktoré vyžierajú chodbičky v dužine stonky, prežierajú sa až do koreňového krčka a ničia vegetačný vrchol. Poškodenie rastlín je dobre vidieť v jarnom období, pred obdobím intenzívneho rastu. Poškodené rastliny sú zakrpatené (bonsajovité repky), nemajú hlavnú stonku a vytvárajú veľa bočných výhonov. Pri prerezaní rastlín sa v nich môžu nachádzať biele, beznohé, larvy dlhé 4 – 5 mm, s hnedou hlavou.