Poradca
Moderovaná konferencia: Prosperujúce plodiny – poznatky z výskumu a praxe

Iniciatíva Prosperujúce olejniny, Agrada, SPU v Nitre,
ČZU v Praze, PD Jaslovské Bohunice

srdečne pozývajú na moderovanú konferenciu

Prosperujúce plodiny
poznatky z výskumu a praxe

od 9 h. dňa 8. decembera 2017 (piatok)
Spoločenský dom PD Jaslovské Bohunice
(ul. Trnavská, J.Bohunice, o. Trnava)

 

Zoznam vystupujúcich a hlavné témy

 • Ing. D. Bečka (ČZU v Praze) – Ozimná repka – aktuálne výsledky pokusov
 • Ing. J. Béreš (ČZU v Praze) – Zimný rast repky a pšenice, reakcie na hnojenie dusíkom
 • Ing. P. Bokor (SPU v Nitre) – Choroby a ochrana hlavných plodín
 • Ing. P. Cihlář (ČZU v Praze) – Mak – poznatky z pokusov a praxe
 • Ing. L. Černý (ČZU v Praze) – Problémy obilnín nie len v roku 2017 a ich riešenia
 • Ing. H. Honsová (ČZU v Praze) – Kvalita osiva olejnín
 • doc. K. Hudec (SPU v Nitre) – Choroby obilnín a Triticum durum
 • Ing. P. Štranc (Zepor+) – Pestovanie sóje
 • Ing. J. Tomášek (ČZU v Praze) – Pokusy s kukuricou
 • prof. J. Vašák (ČZU v Praze) – Problémy repky v ČR, SR a EU (sucho, zima, korene)

Systémy hnojenia hlavných plodín – najčastejšie minuloročné otázky:

 • doc. L. Ducsay (SPU v Nitre)
 • prof. T. Lošák (Mendelu v Brně)

Odborní garanti: Ing. D. Bečka, Ph.D., Ing. P. Bokor, Ph.D, prof. J. Vašák, CSc. (Česká zemědělská univerzita a Slovenská poľnohospodárska univerzita)

VLOŽNÉ + zborník = 20 EUR
VLOŽNÉ + CD = 17 EUR

Spôsob platby:  v hotovosti pri prezencii

Kontakt: Ing. Peter Bokor, Ph.D. (0908 133 966, e-mail: peter.bokor@uniag.sk)